Przeglądasz starą wersję tego wpisu z 4 lutego 2020 o 15:04:25. Kliknij tutaj, aby zobaczyć aktualną wersję.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Danych Osobowych:

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) informuję, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie, Zarządzeniem Nr 1/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych Panią Annę Bosowską, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl.