Przeglądasz starą wersję tego wpisu z 6 lutego 2023 o 15:37:12. Kliknij tutaj, aby zobaczyć aktualną wersję.

Pracownicy

Imie i Nazwisko Stanowisko Numer telefonu Miejsce i godziny urzędowania
Anna Mierzwa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dorota Borek Specjalista pracy socjalnej
Dorota Paszkowska
– zastępstwo Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Małgorzata Winiarska Pracownik socjalny
Anna Marszalec Pracownik socjalny
Marzena Sapuła Asystent rodziny