ZARZĄDZENIE NR 2/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów w związku z zagrożeniem epidemicznym.

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2, ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. W okresie od 19 marca 2020 r. do odwołania, ograniczam wykonywanie zadań przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów oraz ograniczeniem przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez pracowników socjalnych w miejscu zamieszkania interesantów.
 2. Przyjmowanie interesantów ograniczam wyłącznie do spraw pilnych i niecierpiących zwłoki.

§ 2

 1. Sprawy, o których mowa w ust. 2 paragrafu 1, będą załatwiane w siedzibie GOPS, pokój numer 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 paragrafu 1, interesanci zobowiązani są do uprzedniego uzgodnienia wizyty z pracownikiem Ośrodka telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Osoby przebywające w budynku powinny stosować się do zamieszczonych instrukcji dotyczących zachowania zasad bezpieczeństwa oraz poleceń pracowników Ośrodka.

§ 3

 1. Wszelkie sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej powinny być w miarę możliwości załatwiane korespondencyjnie lub z wykorzystaniem środków komunikacji takich jak:
  1. Telefon
  2. E-mail
  3. E-PUAP
  4. Empatia
 2. Wykaz numeru kontaktowego oraz adresu e-mail znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie pod adresem: https://bip.gopsborzechow.pl/

§ 4

W sprawach niecierpiących zwłoki, dokumenty o których mowa w § 3, należy pozostawiać w pojemniku umieszczonym w budynku Urzędu Gminy Borzechów (parter).

§ 5

Obsługa informacyjna interesantów GOPS prowadzona będzie za pomocą poczty elektronicznej (borzechow@ops.pl) oraz telefonicznie (81 511 14 01).

§ 6

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Borzechów.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
pdf Zarządzenie 84 KB 218

Informację wytworzył:

Informację opublikował: Ewa Urban

Data wytworzenia: nie podano

Data publikacji: 19 marca 2020, 10:53

Data ostatniej modyfikacji: 19 marca 2020, 10:53

Rejestr zmian

Brak zmian dla tego wpisu