ZARZĄDZENIE NR 8/2021

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Borzechowie

z dnia 10 sierpnia 2021 r.

w sprawie wyznaczenia Zastępcy Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzechowie

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w art.37 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (publ.: Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, zarządzam, co następuje:

§ 1

Na Zastępcę Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzechowie wyznaczony zostaje Pan Adam Walczuk.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Informację wytworzył:

Informację opublikował: Ewa Urban

Data wytworzenia: nie podano

Data publikacji: 16 sierpnia 2021, 11:43

Data ostatniej modyfikacji: 16 sierpnia 2021, 11:43

Rejestr zmian
DataAutor
16 sierpnia 2021 o 11:43:58 [aktualna wersja] Ewa Urban
16 sierpnia 2021 o 11:43:58 Ewa Urban
16 sierpnia 2021 o 11:43:48 Ewa Urban