Instrukcja BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

 1. OPIS ELEMENTÓW NA STRONIE
  • Menu podmiotowe – menu zawierające odnośniki do dokumentów pogrupowanych według indywidualnych kryteriów wystawcy dokumentów, np. według struktury organizacyjnej instytucji.
  • Menu przedmiotowe – menu zawierające odnośniki do dokumentów pogrupowanych według kryteriów merytorycznych, np. struktury spraw z zakresu kompetencji instytucji.
  • Instrukcja obsługi – odnośnik do podstrony zawierającej instrukcję korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej.
  • Redakcja Biuletynu – odnośnik do podstrony zawierającej informację o osobach odpowiedzialnych za redagowanie Biuletynu
  • Wyszukiwarka – okno wyszukiwarki ogólnej.
 2. NAWIGACJANawigacja na stronach Biuletynu Informacji Publicznej odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów obu „Menu”. Klikając w jeden z aktywnych elementów „MENU PODMIOTOWEGO” bądź „MENU PRZEDMIOTOWEGO” użytkownik przechodzi do poszczególnych katalogów przypisanych do wskazanego elementu „Menu”. Na podobnych zasadach odbywa się przechodzenie do kolejnych podkatalogów.

  Na stronę główną przenosi link „Strona główna” dostępny z każdego poziomu Biuletynu.

 3. PRACA Z DOKUMENTAMIDokumenty zamieszczone w Biuletynie są dostępne z poziomu Menu przedmiotowego, Menu podmiotowego, Wyszukiwania.

  Dostępność z poziomu „Menu”.

  Klikając w jeden z elementów aktywnych Menu Podmiotowego lub Przedmiotowego użytkownik zostaje przeniesiony na podstronę zawierającą dwa pola: pole Menu, a także pole Wyboru Dokumentów, w którym znajdują się dokumenty przyporządkowane do konkretnego elementu Menu.

  Dostępność z poziomu „wyszukiwania”.

  Po wpisaniu jakiegokolwiek słowa bądź frazy w okno wyszukiwania i wysłaniu formularza np. poprzez wcisniecie klawisza Enter na klawiaturze, pojawi się informacja o wynikach przeszukiwania. Jeżeli system odnajdzie w bazach szukane słowo lub frazę poinformuje o tym wyświetlając tytuł dokumentu zawierającego w treści, tytule, nazwie załącznika, bądź treści szukane elementy. Klikając w tytuł dokumentu użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą pełną treść dokumentu.

   

Informację wytworzył:

Informację opublikował: gops

Data wytworzenia: nie podano

Data publikacji: 15 września 2017, 13:24

Data ostatniej modyfikacji: 15 września 2017, 13:24

Rejestr zmian

Brak zmian dla tego wpisu