Kategoria: Ogłoszenia

INFORMACJA

W tym okresie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie będzie czynny w godzinach 7:30 – 14:00

ZARZĄDZENIE NR 6/2023
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie
z dnia 21 sierpnia 2023 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzechowie

Na podstawie art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy
Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W okresie od 21 sierpnia 2023 r. do 25 sierpnia 2023 r., w związku z upałami, wprowadzam skrócony czas pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie.

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie czynny będzie w godzinach od 7:30 do 14:00.

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Informacja o zmianie Inspektora Danych Osobowych

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2019 poz. 1781 ze zm.) informuję, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie, Zarządzeniem Nr 11/2020 z dnia 18 września 2020 r. wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych Panią Joannę Rycaj, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl.


 

ZARZĄDZENIE NR 11/2020

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie

z dnia 18 września 2020

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Na Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzechowie wyznaczona zostaje Pani Joanna Rycaj.

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Test bipu

Lorem ipsum dolor sit amet quam eros sem laoreet urna magna lorem ligula, sed est ultricies pretium. Praesent elit purus, vulputate luctus. Aenean dictum sit amet, est. Maecenas fermentum libero nunc, tempus dignissim. Donec viverra est iaculis at, consequat porttitor. Phasellus pulvinar felis, malesuada euismod, sapien id diam. Aenean venenatis placerat, nulla ultricies vitae, cursus dignissim erat felis, vestibulum nec, elementum euismod, sapien eleifend et, ultricies massa. Pellentesque habitant morbi tristique id, lacinia ut, neque. Donec consectetuer adipiscing dui nunc, ac turpis rutrum magna neque, a ligula. Nulla facilisi. Nulla consectetuer, augue egestas ac, vehicula dolor sit amet metus. Aliquam gravida sem. Mauris leo. Suspendisse semper nisl, a mi. Cras in tellus dui a lorem urna elit, dictum quis, feugiat dui, eget elit est, ut ante. Donec interdum velit suscipit nibh quis nisl. Nullam rutrum in, commodo odio urna, egestas purus. Aenean ac erat. Aliquam eget luctus et netus et massa. Nunc semper, quam ac massa. Proin nonummy malesuada, diam mollis neque ut metus eu nunc libero, egestas non, tristique bibendum, urna quis leo. Pellentesque sed nulla mi, viverra semper.

Fusce ut felis. Quisque pellentesque purus, dictum suscipit dui vitae porttitor eros, id felis. Pellentesque ac dignissim id, semper nisl, commodo nec, elementum eu, wisi. Phasellus sit amet augue. Nam consectetuer pede, posuere cubilia Curae, In nec tellus ac orci diam, suscipit faucibus orci quis consectetuer adipiscing dolor sit amet tellus. Proin id nisl. Nullam et ultrices posuere elementum nunc. Vestibulum ante sem dolor sit amet ligula. Donec enim id risus. Vestibulum commodo ligula, sed interdum viverra. Cras id wisi bibendum pede. Donec non nisl nulla sit amet, consectetuer lobortis mauris sed sem. Quisque ultricies sollicitudin. Fusce suscipit luctus. Sed porttitor. Aenean quis tortor. Vestibulum fermentum. Proin justo. Vivamus ut odio vitae ante. Lorem ipsum ullamcorper eleifend eget, porta dolor auctor mattis. Pellentesque aliquam imperdiet. Nullam magna neque, euismod id, bibendum porttitor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per inceptos hymenaeos. Aenean lacus pede, at diam mi libero, posuere egestas at, quam. Nullam tellus consectetuer adipiscing elit. Nam eget leo ut arcu. In hac habitasse platea dictumst. Nunc consectetuer viverra sed, quam. Nulla nec magna ut pede. Pellentesque bibendum.

Duis at ante. Proin rhoncus ante ipsum nibh, interdum elementum. Nunc ut tortor. Proin dapibus, accumsan at, molestie mauris. Ut eget lacus eu wisi. Phasellus pulvinar gravida, erat sed est. Vivamus est. Nunc sapien. Morbi a dui. Integer adipiscing gravida pulvinar felis, consequat wisi. Aenean et odio. Suspendisse ut tellus vulputate luctus. Phasellus sagittis libero. Aenean tincidunt consequat, metus bibendum ipsum scelerisque viverra. Cras in est. Aliquam ut leo sodales in, elementum at, porttitor quis, massa. Suspendisse vestibulum in, accumsan faucibus. Sed posuere cubilia Curae, In vehicula viverra, enim non metus. Curabitur consectetuer lectus. Fusce vitae sapien sed dolor sit amet, tellus. Donec tempor. Quisque in faucibus a, massa. Proin non arcu. Morbi felis cursus sed, vestibulum ac, augue. Sed diam at lorem scelerisque in, mauris. Aenean scelerisque, quam purus, nec nisl. Vestibulum lacinia dignissim, sapien pede id lacus. Nulla venenatis quis, accumsan sed, ultrices posuere vitae, mauris. Mauris at tortor. Ut ac quam risus, euismod pulvinar, libero. Sed et turpis. Pellentesque habitant morbi tristique tempus ultrices, velit sit amet dui a mi. Curabitur urna arcu elit, consequat ipsum lorem.