Status prawny

GOPS jest jednostką organizacyjną Urzędu Gminy w Borzechowie działającą na podstawie:

Zarządzenia do Uchwały nr XXIV/ 143/17 Rady Gminy Borzechów z dnia 17 listopada 2017 roku

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie