Klauzule informacyjne

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
doc Klauzula Informacyjna Dodatek Węglowy 23 KB 153
doc KL do korenspondencji 34 KB 148
doc Klauzula inf.- —pracownik 20 KB 138
doc Klauzula inf.-rekrutacja dla pracowników 17 KB 138
doc Klauzula inf.-rekrutacja dla zleceniobiorców 17 KB 368
doc klauzula informacyjna dot. przyznania świadczeń z pomocy społecznej 15 KB 142
doc Klauzula informacyjna w celu udzielenia czasowej ochrony na terytorium RP 27.02.22 UA (1) 20 KB 144
doc Klauzula informacyjna w celu udzielenia czasowej ochrony na terytorium RP 27.02.22 19 KB 136
doc Klauzula informacyjna wobec zleceniobiorcy umowy cywilnoprawnej 19 KB 129
doc Klauzula informacyjna zamówienia publiczne do kwoty 130 000 zł netto 16 KB 135
doc Klauzula informacyjna_ w celu udzielenia czasowej ochrony na terytorium RP 27.02.22 UA (1) 20 KB 134
doc Klauzula informacyjna_AON 26 KB 137
doc Klauzula informacyjna_Dobry start 300+ 18 KB 139
doc Klauzula informacyjna_Obsługa zasiłków dla opiekunów 18 KB 134
doc Klauzula informacyjna_OW 25 KB 140
doc Klauzula informacyjna_Piecza zastępcza 18 KB 148
doc Klauzula informacyjna_Pomoc społeczna 18 KB 134
doc Klauzula informacyjna_Przemoc w rodzinie 18 KB 141
doc Klauzula informacyjna_Stypendia szkolne 18 KB 135
doc Klauzula informacyjna_Świadczenia rodzinne 18 KB 151
doc Klauzula informacyjna_Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 18 KB 133
doc Klauzula informacyjna_Wsparcie kobiet w ciąży 18 KB 134
doc Klauzula informacyjna- o dodatkach mieszkaniowych 15 KB 129
doc Klauzula informacyjna- o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 15 KB 138
doc Klauzula informacyjna- programu „Dobry start” 16 KB 137
doc Klauzula informacyjna- świadczenie za zakwaterownie i wyżywienie (40zł) 23 KB 139
doc Klauzula informacyjna- świadczenie za zakwaterownie i wyżywienie 17.03.22 23 KB 130
doc Klauzula informacyjna- w celu realizacji innych zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 15 KB 149
doc Klauzula informacyjna- w celu ustalenia prawa do świadczeń z ust. z dnia 28 listopada 2003 15 KB 143
doc Klauzula informacyjna- w celu ustalenia prawa do świadczeń z ustawy z dnia 11 lutego 2016 15 KB 126
doc Klauzula informacyjna- wspieraj Seniora 20 KB 128
doc Klauzula informacyjna- za życiem. 15 KB 133
doc Klauzula informacyjny_500+ 18 KB 139
doc Klauzula informacyjny_Dodatki energetyczne 18 KB 140
doc Klauzula informacyjny_Dodatki mieszkaniowe 18 KB 132
doc Klauzula informacyjny_KRD 16 KB 143
doc klauzula przyznanie pomocy zywnościowej( tłumaczenie) 15 KB 132
doc Klauzula przyznanie pomocy żywnościowej 19 KB 131
doc Klauzula swiadczenie jednorazowe 300 zł finalna wersja PL 19 KB 136
doc Klazula infomracyjna swiadczenie jednorazowe 300zł finalna wersja. UA 15 KB 138
doc Klazula informacyjna - (egzekucja alimenty) 22 KB 137
doc KL_ Dodatek węglowy, klauzula informacyjna (v. 1, 12.08.2022) 13 KB 156
pdf Kluazula Umowa 46 KB 37
doc Klauzula inf.- —pracownik 13 KB 40
doc Klauzula inf.-rekrutacja dla pracowników 13 KB 38
doc Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 15 KB 40
doc Klauzula informacyjna rodo w ramach programu „asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ministra rodziny i polityki społecznej. 13 KB 43
doc Klauzula informacyjna_ Zgoda Obowiązek Informacyjny_AON-3 18 KB 41