Klauzule informacyjne

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
doc KIauzula Informacyjna - przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów 12 KB 0
doc Klauzula informacyjna - dodatek osłonowy 10 KB 4
doc Klauzula inf.- —pracownik 20 KB 173
doc Klauzula inf.-rekrutacja dla pracowników 17 KB 165
doc Klauzula inf.-rekrutacja dla zleceniobiorców 17 KB 396
doc klauzula informacyjna dot. przyznania świadczeń z pomocy społecznej 15 KB 189
doc Klauzula informacyjna w celu udzielenia czasowej ochrony na terytorium RP 27.02.22 UA (1) 20 KB 180
doc Klauzula informacyjna w celu udzielenia czasowej ochrony na terytorium RP 27.02.22 19 KB 165
doc Klauzula informacyjna wobec zleceniobiorcy umowy cywilnoprawnej 19 KB 161
doc Klauzula informacyjna zamówienia publiczne do kwoty 130 000 zł netto 16 KB 163
doc Klauzula informacyjna_ w celu udzielenia czasowej ochrony na terytorium RP 27.02.22 UA (1) 20 KB 164
doc Klauzula informacyjna_AON 26 KB 168
doc Klauzula informacyjna_Dobry start 300+ 18 KB 175
doc Klauzula informacyjna_Obsługa zasiłków dla opiekunów 18 KB 161
doc Klauzula informacyjna_OW 25 KB 172
doc Klauzula informacyjna_Piecza zastępcza 18 KB 181
doc Klauzula informacyjna_Pomoc społeczna 18 KB 169
doc Klauzula informacyjna_Przemoc w rodzinie 18 KB 169
doc Klauzula informacyjna_Świadczenia rodzinne 18 KB 177
doc Klauzula informacyjna_Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 18 KB 163
doc Klauzula informacyjna_Wsparcie kobiet w ciąży 18 KB 165
doc Klauzula informacyjna- o dodatkach mieszkaniowych 15 KB 162
doc Klauzula informacyjna- o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 15 KB 170
doc Klauzula informacyjna- programu „Dobry start” 16 KB 167
doc Klauzula informacyjna- świadczenie za zakwaterownie i wyżywienie (40zł) 23 KB 170
doc Klauzula informacyjna- świadczenie za zakwaterownie i wyżywienie 17.03.22 23 KB 167
doc Klauzula informacyjna- w celu realizacji innych zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 15 KB 178
doc Klauzula informacyjna- w celu ustalenia prawa do świadczeń z ust. z dnia 28 listopada 2003 15 KB 173
doc Klauzula informacyjna- w celu ustalenia prawa do świadczeń z ustawy z dnia 11 lutego 2016 15 KB 155
doc Klauzula informacyjna- wspieraj Seniora 20 KB 159
doc Klauzula informacyjna- za życiem. 15 KB 162
doc Klauzula informacyjny_500+ 18 KB 170
doc Klauzula informacyjny_Dodatki energetyczne 18 KB 172
doc Klauzula informacyjny_Dodatki mieszkaniowe 18 KB 162
doc Klauzula informacyjny_KRD 16 KB 173
doc klauzula przyznanie pomocy zywnościowej( tłumaczenie) 15 KB 169
doc Klauzula przyznanie pomocy żywnościowej 19 KB 164
doc Klauzula swiadczenie jednorazowe 300 zł finalna wersja PL 19 KB 167
doc Klazula infomracyjna swiadczenie jednorazowe 300zł finalna wersja. UA 15 KB 169
doc Klazula informacyjna - (egzekucja alimenty) 22 KB 167
pdf Kluazula Umowa 46 KB 68
doc Klauzula inf.- —pracownik 13 KB 70
doc Klauzula inf.-rekrutacja dla pracowników 13 KB 70
doc Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 15 KB 68
doc Klauzula informacyjna rodo w ramach programu „asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ministra rodziny i polityki społecznej. 13 KB 73
doc Klauzula informacyjna_ Zgoda Obowiązek Informacyjny_AON-3 18 KB 71
doc KL_Dodatek węglowy, klauzula informacyjna (v. 1, 12.08.2022) 20 KB 28
doc Klauzula informacyjna - wniosek o refundację podatku VAT_gazowy 17 KB 29
doc Klauzula informacyjna dodatek do gospodarstw domowych 22.02.22 16 KB 28
doc Klauzula informacyjna dodatek elektryczny do gospodarstw domowych 22 KB 25
doc Obowiązek informacyjny - dla osób realizujących opiekę wytchnieniową względem uczestnika Programu - 2024 r. 18 KB 27