Klauzule informacyjne

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
doc KL (dodatek osłonowy) 23 KB 6
doc KL do korenspondencji 34 KB 9
doc Klauzula inf.- —pracownik 20 KB 6
doc Klauzula inf.-rekrutacja dla pracowników 17 KB 7
doc Klauzula inf.-rekrutacja dla zleceniobiorców 17 KB 7
doc klauzula informacyjna dot. przyznania świadczeń z pomocy społecznej 15 KB 5
doc Klauzula informacyjna w celu udzielenia czasowej ochrony na terytorium RP 27.02.22 UA (1) 20 KB 6
doc Klauzula informacyjna w celu udzielenia czasowej ochrony na terytorium RP 27.02.22 19 KB 6
doc Klauzula informacyjna wobec zleceniobiorcy umowy cywilnoprawnej 19 KB 5
doc Klauzula informacyjna zamówienia publiczne do kwoty 130 000 zł netto 16 KB 7
doc Klauzula informacyjna_ w celu udzielenia czasowej ochrony na terytorium RP 27.02.22 UA (1) 20 KB 7
doc Klauzula informacyjna_AON 26 KB 4
doc Klauzula informacyjna_Dobry start 300+ 18 KB 7
doc Klauzula informacyjna_Obsługa zasiłków dla opiekunów 18 KB 6
doc Klauzula informacyjna_OW 25 KB 7
doc Klauzula informacyjna_Piecza zastępcza 18 KB 6
doc Klauzula informacyjna_Pomoc społeczna 18 KB 5
doc Klauzula informacyjna_Przemoc w rodzinie 18 KB 6
doc Klauzula informacyjna_Stypendia szkolne 18 KB 6
doc Klauzula informacyjna_Świadczenia rodzinne 18 KB 5
doc Klauzula informacyjna_Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 18 KB 4
doc Klauzula informacyjna_Wsparcie kobiet w ciąży 18 KB 5
doc Klauzula informacyjna- o dodatkach mieszkaniowych 15 KB 5
doc Klauzula informacyjna- o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 15 KB 6
doc Klauzula informacyjna- programu „Dobry start” 16 KB 7
doc Klauzula informacyjna- świadczenie za zakwaterownie i wyżywienie (40zł) 23 KB 6
doc Klauzula informacyjna- świadczenie za zakwaterownie i wyżywienie 17.03.22 23 KB 7
doc Klauzula informacyjna- w celu realizacji innych zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 15 KB 5
doc Klauzula informacyjna- w celu ustalenia prawa do świadczeń z ust. z dnia 28 listopada 2003 15 KB 6
doc Klauzula informacyjna- w celu ustalenia prawa do świadczeń z ustawy z dnia 11 lutego 2016 15 KB 5
doc Klauzula informacyjna- wspieraj Seniora 20 KB 6
doc Klauzula informacyjna- za życiem. 15 KB 8
doc Klauzula informacyjny_500+ 18 KB 5
doc Klauzula informacyjny_Dodatki energetyczne 18 KB 6
doc Klauzula informacyjny_Dodatki mieszkaniowe 18 KB 6
doc Klauzula informacyjny_KRD 16 KB 5
doc klauzula przyznanie pomocy zywnościowej( tłumaczenie) 15 KB 5
doc Klauzula przyznanie pomocy żywnościowej 19 KB 5
doc Klauzula swiadczenie jednorazowe 300 zł finalna wersja PL 19 KB 6
doc Klazula infomracyjna swiadczenie jednorazowe 300zł finalna wersja. UA 15 KB 9
doc Klazula informacyjna - (egzekucja alimenty) 22 KB 5