Klauzule informacyjne

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
doc Klauzula Informacyjna Dodatek Węglowy 23 KB 82
doc KL do korenspondencji 34 KB 79
doc Klauzula inf.- —pracownik 20 KB 70
doc Klauzula inf.-rekrutacja dla pracowników 17 KB 73
doc Klauzula inf.-rekrutacja dla zleceniobiorców 17 KB 304
doc klauzula informacyjna dot. przyznania świadczeń z pomocy społecznej 15 KB 76
doc Klauzula informacyjna w celu udzielenia czasowej ochrony na terytorium RP 27.02.22 UA (1) 20 KB 77
doc Klauzula informacyjna w celu udzielenia czasowej ochrony na terytorium RP 27.02.22 19 KB 70
doc Klauzula informacyjna wobec zleceniobiorcy umowy cywilnoprawnej 19 KB 68
doc Klauzula informacyjna zamówienia publiczne do kwoty 130 000 zł netto 16 KB 74
doc Klauzula informacyjna_ w celu udzielenia czasowej ochrony na terytorium RP 27.02.22 UA (1) 20 KB 70
doc Klauzula informacyjna_AON 26 KB 78
doc Klauzula informacyjna_Dobry start 300+ 18 KB 78
doc Klauzula informacyjna_Obsługa zasiłków dla opiekunów 18 KB 74
doc Klauzula informacyjna_OW 25 KB 79
doc Klauzula informacyjna_Piecza zastępcza 18 KB 80
doc Klauzula informacyjna_Pomoc społeczna 18 KB 73
doc Klauzula informacyjna_Przemoc w rodzinie 18 KB 77
doc Klauzula informacyjna_Stypendia szkolne 18 KB 77
doc Klauzula informacyjna_Świadczenia rodzinne 18 KB 88
doc Klauzula informacyjna_Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 18 KB 69
doc Klauzula informacyjna_Wsparcie kobiet w ciąży 18 KB 73
doc Klauzula informacyjna- o dodatkach mieszkaniowych 15 KB 68
doc Klauzula informacyjna- o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 15 KB 73
doc Klauzula informacyjna- programu „Dobry start” 16 KB 73
doc Klauzula informacyjna- świadczenie za zakwaterownie i wyżywienie (40zł) 23 KB 79
doc Klauzula informacyjna- świadczenie za zakwaterownie i wyżywienie 17.03.22 23 KB 68
doc Klauzula informacyjna- w celu realizacji innych zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 15 KB 88
doc Klauzula informacyjna- w celu ustalenia prawa do świadczeń z ust. z dnia 28 listopada 2003 15 KB 80
doc Klauzula informacyjna- w celu ustalenia prawa do świadczeń z ustawy z dnia 11 lutego 2016 15 KB 66
doc Klauzula informacyjna- wspieraj Seniora 20 KB 67
doc Klauzula informacyjna- za życiem. 15 KB 71
doc Klauzula informacyjny_500+ 18 KB 79
doc Klauzula informacyjny_Dodatki energetyczne 18 KB 78
doc Klauzula informacyjny_Dodatki mieszkaniowe 18 KB 71
doc Klauzula informacyjny_KRD 16 KB 81
doc klauzula przyznanie pomocy zywnościowej( tłumaczenie) 15 KB 71
doc Klauzula przyznanie pomocy żywnościowej 19 KB 69
doc Klauzula swiadczenie jednorazowe 300 zł finalna wersja PL 19 KB 74
doc Klazula infomracyjna swiadczenie jednorazowe 300zł finalna wersja. UA 15 KB 76
doc Klazula informacyjna - (egzekucja alimenty) 22 KB 75
doc KL_ Dodatek węglowy, klauzula informacyjna (v. 1, 12.08.2022) 13 KB 98