Klauzule informacyjne

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
doc Klauzula Informacyjna Dodatek Węglowy 23 KB 37
doc KL do korenspondencji 34 KB 36
doc Klauzula inf.- —pracownik 20 KB 30
doc Klauzula inf.-rekrutacja dla pracowników 17 KB 32
doc Klauzula inf.-rekrutacja dla zleceniobiorców 17 KB 262
doc klauzula informacyjna dot. przyznania świadczeń z pomocy społecznej 15 KB 33
doc Klauzula informacyjna w celu udzielenia czasowej ochrony na terytorium RP 27.02.22 UA (1) 20 KB 30
doc Klauzula informacyjna w celu udzielenia czasowej ochrony na terytorium RP 27.02.22 19 KB 31
doc Klauzula informacyjna wobec zleceniobiorcy umowy cywilnoprawnej 19 KB 29
doc Klauzula informacyjna zamówienia publiczne do kwoty 130 000 zł netto 16 KB 29
doc Klauzula informacyjna_ w celu udzielenia czasowej ochrony na terytorium RP 27.02.22 UA (1) 20 KB 30
doc Klauzula informacyjna_AON 26 KB 33
doc Klauzula informacyjna_Dobry start 300+ 18 KB 34
doc Klauzula informacyjna_Obsługa zasiłków dla opiekunów 18 KB 32
doc Klauzula informacyjna_OW 25 KB 29
doc Klauzula informacyjna_Piecza zastępcza 18 KB 32
doc Klauzula informacyjna_Pomoc społeczna 18 KB 28
doc Klauzula informacyjna_Przemoc w rodzinie 18 KB 32
doc Klauzula informacyjna_Stypendia szkolne 18 KB 32
doc Klauzula informacyjna_Świadczenia rodzinne 18 KB 37
doc Klauzula informacyjna_Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 18 KB 28
doc Klauzula informacyjna_Wsparcie kobiet w ciąży 18 KB 30
doc Klauzula informacyjna- o dodatkach mieszkaniowych 15 KB 29
doc Klauzula informacyjna- o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 15 KB 34
doc Klauzula informacyjna- programu „Dobry start” 16 KB 34
doc Klauzula informacyjna- świadczenie za zakwaterownie i wyżywienie (40zł) 23 KB 32
doc Klauzula informacyjna- świadczenie za zakwaterownie i wyżywienie 17.03.22 23 KB 30
doc Klauzula informacyjna- w celu realizacji innych zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 15 KB 39
doc Klauzula informacyjna- w celu ustalenia prawa do świadczeń z ust. z dnia 28 listopada 2003 15 KB 37
doc Klauzula informacyjna- w celu ustalenia prawa do świadczeń z ustawy z dnia 11 lutego 2016 15 KB 28
doc Klauzula informacyjna- wspieraj Seniora 20 KB 28
doc Klauzula informacyjna- za życiem. 15 KB 33
doc Klauzula informacyjny_500+ 18 KB 33
doc Klauzula informacyjny_Dodatki energetyczne 18 KB 32
doc Klauzula informacyjny_Dodatki mieszkaniowe 18 KB 32
doc Klauzula informacyjny_KRD 16 KB 31
doc klauzula przyznanie pomocy zywnościowej( tłumaczenie) 15 KB 30
doc Klauzula przyznanie pomocy żywnościowej 19 KB 28
doc Klauzula swiadczenie jednorazowe 300 zł finalna wersja PL 19 KB 28
doc Klazula infomracyjna swiadczenie jednorazowe 300zł finalna wersja. UA 15 KB 34
doc Klazula informacyjna - (egzekucja alimenty) 22 KB 32
doc KL_ Dodatek węglowy, klauzula informacyjna (v. 1, 12.08.2022) 13 KB 13