Pracownicy

Imie i Nazwisko Stanowisko Numer telefonu Miejsce i godziny urzędowania
Anna Mierzwa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dorota Borek Specjalista pracy socjalnej
 Dorota Paszkowska Referent do spraw świadczeń rodzinnych
Anna Gustyn Pracownik socjalny
Mieczysława Padała Asystent rodziny