Pracownicy

Imię i Nazwisko Stanowisko Numer telefonu Miejsce i godziny urzędowania
Anna Mierzwa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dorota Borek Specjalista pracy socjalnej
Dorota Paszkowska
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Anna Marszalec Pracownik socjalny
Małgorzata Winiarska
Asystent rodziny