Pracownicy

Imie i Nazwisko Stanowisko Numer telefonu Miejsce i godziny urzędowania
Anna Mierzwa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dorota Borek Specjalista pracy socjalnej
Dorota Paszkowska
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Małgorzata Winiarska Pracownik socjalny
Anna Marszalec Pracownik socjalny
Marzena Sapuła Asystent rodziny