Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Danych Osobowych:

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781 ze zm.) informuję, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie, zarządzeniem nr 2/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych Pana Adama Walczuk, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu
inspektor@cbi24.pl.