Przeglądasz starą wersję tego wpisu z 12 stycznia 2018 o 00:37:34. Kliknij tutaj, aby zobaczyć aktualną wersję.

Status prawny

GOPS jest jednostką organizacyjną Urzędu Gminy w Borzechowie działającą na podstawie:

Zarządzenia do Uchwały nr XXIV/ 143/17 Rady Gminy Borzechów z dnia 17 listopada 2017 roku  Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie