ZARZĄDZENIE NR 7/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie z dnia 14 grudnia 2018 r

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie